Disclaimer

disclaimerIk kan en zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor eventuele schade – in welke vorm dan ook – direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website. Afbeeldingen en merknamen zijn het eigendom van het bedrijf waarop ze van toepassing zijn.